HomeLeden nieuwsVerplichte Interne Competitie 2016

Verplichte Interne Competitie 2016

Het bestuur wil u graag het volgende onder uw aandacht brengen. Zoals u weet is het voor alle leden van een schietsportvereniging verplicht om deel te nemen aan de intern georganiseerde competitie, afgekort tot IC.

ic-eisen-versus-knsa-artikel-van-mr-hoogeveen

Bron: KNSA 2016

Deze deelname is zelfs wettelijk verplicht voor de sportschutters die een wapenverlof hebben.
Immers onze wapenverlofhouders krijgen uitsluitend hun WM3 verklaring met als reden dat zij moeten mee doen met het echt beoefenen van de schietsport. Mede daarom faciliteert de vereniging de IC door o.a. de benodigde schietschijven gratis te verstrekken en door deze IC scores centraal te registreren.

U kunt voortaan uw behaalde IC score(s) op de website https://www.asvderoos.nl opvragen, door in te loggen op uw schuttersaccount. In het menu kunt rechts boven naar LEDEN te gaan, u ziet dan volgende menu opties: MIJN COMPETITIES. (let op: MIJN COMPETITIES toont niets bij geen score.)

Wat zijn de consequenties van het niet voldoen aan de IC verplichtingen?

ASV de Roos is verplicht alle leden die een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen mee
te laten doen aan de IC. Wanneer leden zich hieraan onttrekken zal de KNSA de vereniging niet meer certificeren. Daarom kan ASV de Roos niets anders dan die leden die aan het einde van het jaar niet voldaan hebben aan deze wettelijke eis van de IC te schorsen bij de vereniging en schietbond. Uiteraard is het de vereniging aan alles gelegen het niet zo ver te laten komen en u alle kansen te bieden te voldoen aan deze wettelijke eis.

Dat betekent dat wij u altijd tijdig persoonlijk zullen waarschuwen (u tekent af voor deze waarschuwing) en pas daarna schriftelijk zullen manen. Onze aspiranten worden nu vooraf geïnformeerd. Dit jaar bieden wij u de mogelijkheid aan om de IC in te halen middels extra schietavonden, de zgn. IC inhaalavond.

Voor de inhaler gaat de vereniging een aantal extra IC woensdagen organiseren. Hiervoor ligt een speciaal intekenlijst klaar op het hoofdbureau in de kantine. Per schietavond kunnen er maximaal aantal deelnemers per discipline inschrijven. Eventueel organiseren wij extra avonden of zaterdagochtenden. Bij verhindering dient u dit voortijdig
te melden per e-mail. Een IC schietpunt reserveren op de 100 meter baan in Ede kan uitsluitend via e-mail of bij de betreffende bestuurder.

Start eerste IC inhaalavond op woensdag avond 19 oktober a.s. vanaf 19.30 uur t/m 22:30 uur. Zie verder onze website en mededelingenbord.

Regels IC:
Ieder schutter krijgt een half uur per schietbeurt. Bij verhindering dient u dit voortijdig te melden. Twee (2) reserve schutters mogen oproepbaar zijn. De schutter dient 10 minuten voor afvang van zijn schietbeurt aanwezig te zijn. Anders mag een reserve schutter invallen. Het aantal schietpunten zijn 6x KKP, 3x KKK/KKG, 4x GKP
Met een maximum van zeven (7) schutters per discipline per avond. Er wordt geschoten volgens de KNSA discipline.

Het is van belang dat u als schutter naast uw schietboekje ook de IC eis bijhoudt. Als bestuur doen wij onze uiterste best om het e.a. zo extra te faciliteren en om uw verplichte IC score jaarlijks centraal vast te leggen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de IC commissie,