ALV 2019 via de webcam

Geplaatst op 13-10-2020  -  Categorie: Bestuur

Afgelopen maandag konden we eindelijk de Algemene Ledenvergadering 2019 houden. En waar eerst nog was gehoopt dat door uitstellen de vergadering kon plaatsvinden op de vereniging, moest toch de keuze gemaakt worden voor vergaderen via de webcam.

Zo'n kleine 30 leden hebben gisteren deelgenomen aan het online evenement. En het stemmen over de voorstellen ging deze keer ook electronisch, zodat iedereen de keuze had om ergens voor of tegen te stemmen.

2019 - 2020

Bas keek kort terug op 2019 en de afgelopen maanden. Momenteel hebben we 144 leden en daarmee is het ledenaantal aardig in evenwicht. De GKP baan is door de vrijwilligers groep Granulaten vorzien van rubbergranulaat dat de luchtkwaliteit moet verbeteren. En daarvor werden ze nogmaals harteljk bedankt. Helaas is door Corona een hoop achterstand ontstaan in onderhoud en schoonmaak. Maar inmiddels hebben een aantal vrijwilligers zich gemeld om hieraan een bijdrage te gaan leveren. En we krijgen gelukkig ook wat meer baancommandanten, zodat ook die taak beter gespreid kan worden onder de leden.

Financiën

Financieel gezien was 2019 een prima jaar. De reserves van de vereniging konden verder worden opgebouwd. 2020 wordt wat dat betreft een heel ander jaar. Want alhoewel de uitgaven grotendeels doorgaan, lopen door Corona de inkomsten sterk terug. Zo zijn bijvoorbeeld de extra inkomsten door de introducties zijn na maart volledig weggevallen. En sinds maart hebben we ook geen nieuwe leden meer kunnen inschrijven, hetgeen behoorlijk wat contributie scheelt. Uiteraard zijn alle beschikbare subsidiemogelijkheden aangesproken, zodat de verwachting is dat we geen verlies gaan maken. De Kascommissie voor het komende jaar bestaat uit Ewoud Geurtsen,  Toine Tesser en Harm Heutinck

Bestuursveranderingen

Het bestuur is na gisteravond flink veranderd. We hebben na 6 jaren afscheid genomen van Marc. Voor hem werd het combineren van zijn eigen bedrijf en het besturen van de vereniging iets te veel van het goede. We zijn hem erg dankbaar voor wat hij voor de vereniging heeft betekend. 

Lidwien werd voor 3 jaar herkozen als 2e penningmeester. En we hebben 3 nieuwe bestuursleden, die zich binnenkort via deze website kort aan jullie zullen voorstellen:

Jhon krijgt trainingen en wedstrijden in zijn portefeuille. En Mike en Jose  gaan zich gezamenlijk richten op de technische zaken binnen de vereniging. En dat laatste is hard nodig. Dat kwam ook uit de vergadering naar voren door oa vragen over de baanstransporten, luchtafzuiging en de staat van de schietbanen.

Jubilaris

Ook stondt de vergadering nog kort stil bij het 40 jarig jubileum van een van onze leden. Met een online applaus werd deze online gefeliciteerd en er wacht hem een oorkonde op de vereniging.

Verenigingswapens

Tenslotten werd er nog stilgestaan bij de selectie aan wapens op de vereniging. Uiteraard is het lastig om het alle 140 leden naar de zin te maken. Nog maar een paar jaar geleden werden er nieuwe Walthers gekocht om de keuzes uit te breiden, maar deze blijken in de praktijk slecht te bevallen. En ook het nieuw aangeschafte luchtgeweer wordt weinig gebruikt. Afgesproken is dat hier op korte termijn naar zorgvuldig door de trainers en een aantal gebruikers naar gekeken gaat worden. 

20201012-200419

En alhoewel virtueel de bitterballen door Ewoudt nog wel in het vet werden gedaan, werd de vergadering helaas met dankzegging en zwaaien vanuit de leden beëindigd. De volgende ALV staat gepland voor mei 2021. Laten we hopen dat deze dan weer normaal kan plaatsvinden.