Zorgen om de luchtkwaliteit op onze schietbanen

Geplaatst op 17-07-2021  -  Categorie: Bestuur

Beste schutters,

 

Zoals jullie weten zijn wij al enige tijd bezig om onze schietbanen te verbeteren. Er zijn andere kogelvangers geplaatst en de aanzetten tot een betere luchtbehandeling zijn geïmplementeerd. Ook hebben we een aantal bureaus om professioneel advies gevraagd over hoe de luchtkwaliteit kan worden verbeterd.

 

Kan schadelijk zijn

Laatstelijk hebben wij zelf weer luchtmetingen uitgevoerd en wij zijn ontevreden over de uitkomsten. De lucht op de schietbanen heeft volgens onze eigen metingen een te hoge vervuilingsgraad. Deze vervuiling is van een dusdanig niveau dat het schadelijk kan zijn voor onze gezondheid.

 

Professionele metingen

Na consultatie van de KNSA  hebben wij bij een aantal bureaus de vraag uitgezet om op korte termijn geaccrediteerde metingen uit te voeren. Met een professionele rapportage, willen we zekerheid krijgen over de status van de huidige luchtkwaliteit, mogelijke gezondheidsrisico’s en de eventueel te nemen maatregelen.

 

Onzekere situatie

Tot die tijd hebben we echter te maken met een onzekere situatie rond de luchtkwaliteit. Het bestuur heeft gisteren na lang overleg uiteindelijk besloten om de banen niet te sluiten maar om de uitslag van de genoemde metingen af te wachten. Wel willen we bovenstaande met jullie delen, zodat jullie zelf de afweging kunnen maken om in de periode tot aan het beschikbaar komen van de rapportage te komen schieten of dat je de uitkomst van de meting wilt afwachten.

 

Gratis FP3 maskers

Daarnaast stellen we gratis FFP3 maskers beschikbaar. Mocht je besluiten om te komen schieten, adviseren we je dringend om deze maskers te dragen.

 

Structurele oplossing

Parallel zijn we nu versneld plannen aan het uitwerken om de problemen met de luchtkwaliteit structureel op te lossen. Hierbij denken we aan het verplaatsen van de schietbanen binnen de kelders. Zodra hier meer over bekend is, zullen we deze plannen met jullie delen.