Privacy verklaring ASV de Roos

Privacyverklaring

voor schietsportverenigingen

Dit is de privacyverklaring van ASV de Roos, gevestigd in Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  40119228 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding, een oefening of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. Iets leent van de vereniging
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. Geboortedatum;
I functie;
j. bankrekeningnummer.
k of u verlofhouder bent
l deurtag nummer
m parkeerkaart nummer
n pasfoto
o KNSA-licentienummer
p Beoefende disciplines
q Datum presentie
r Naam en soort Legitimatie
s Uitslagen competitie / wedstrijden
t Uitgeleende Wapens (welke en datum)
u Uitgegevens Wapens (welke en datum)
v Aangeschafte munitie (welke en datum)
w Lidmaatschap categorieen
x Betaal status
y Alle in- en uitgaande betalingen
1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen;
g te voldoen aan de gestelde Ministeriële Regelingen
h lidmaatschap facturen te sturen
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via e-mail aan siraterces.[antispam].@asvderoos.nl voor:
  a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
  b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
  c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
  d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.
 
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 
4. DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak, of dat de Vereniging daartoe een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking daaraan stelt.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.