Lid worden van ASV de Roos

Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Een (Olympische) sport waar alles in zit en die kan worden beoefend van recreatief tot aan topsportniveau. Een sport die in Nederland momenteel door circa 40.000 schutters wordt beoefend in de leeftijdscategorie van circa 9 tot 90 jaar.img-20201026-204346

Om een (zeer) goede schutter te worden, moet iemand wel over bepaalde extra kwaliteiten beschikken. Om aansprekende resultaten te behalen bij het schieten, zijn een goede conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen belangrijk. Met deze eigenschappen kan iemand zelfs uitgroeien tot een topper, waarvan Nederland er inmiddels een aantal kent.

Verreweg het merendeel van onze sportschutters beoefent de schietsport echter op recreatief niveau en neemt alleen deel aan wedstrijden binnen de eigen vereniging.

Wapens

Voor de beoefening van de schietsport is een (sport-)wapen nodig. Een beginnende sportschutter, mag volgens de Nederlandse wetgeving meteen een eigen luchtdrukwapen aanschaffen maar (nog) geen vuurwapen. Mede daarom zijn de luchtdrukdisciplines (luchtgeweer/luchtpistool) bij uitstek geschikt voor personen die net kennismaken c.q. beginnen met de schietsport. Ook de basistechnieken van het geweer- en pistoolschieten (klein- en grootkaliber) kunnen met luchtdrukwapens goed worden aangeleerd.

Maar een beginner kan ook één van de vele andere door de KNSA gereglementeerde en/of erkende disciplines beoefenen. Gelet op de relatief hoge aanschafkosten van een schietsportwapen maar ook vanwege het feit dat een schutter pas na enige tijd (minimaal één jaar lidmaatschap van de schietvereniging) een eigen vuurwapen mag aanschaffen, kan een schutter ook (eerst) gebruik maken van zogenaamde ‘verenigingswapens’. Dit zijn wapens die binnen de vereniging beschikbaar zijn. Zo kan iemand eerst kennismaken met verschillende schietsportonderdelen voordat hij of zij een keuze maakt voor een bepaalde discipline en daarna voor de eventuele aanschaf van een eigen wapen dat geschikt is voor de beoefening van die discipline.

Het is niet noodzakelijk of verplicht om een eigen wapen aan te schaffen; de wapens van de vereniging kunnen daarvoor ook worden gebruikt. Vaak is het natuurlijk wel zo, dat iemand een eigen wapen wil hebben om zo vaak en goed mogelijk mee te kunnen oefenen op de schietbaan, zodat betere resultaten kunnen worden behaald.


Aspiranten periode en lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van de schietvereniging, begint als aspirant. Deze periode duurt ca. 6 maanden. In de aspiranten periode, krijg je een training van een van onze KNSA trainers en kan je ook zelf gaan oefenen met de schiettechniek. Hierbij gelden de volgende punten:

 • In principe krijg je schietles tijdens de normale openingstijden. Het kan zijn dat we iets eerder of juist wat later beginnen in verband met de drukte. Houdt daar rekening mee.
 • Na de 3e les kan je op de vaste schuttersdagen tussentijds zelfstandig oefenenen op onze luchtdruksportbaan.
 • Na het afleggen van een proeve van schietvaardigheid en onder begeleiding van een schietbuddy, kan je gaan oefenen op de klein kaliber schietbanen
 • Voor ervaren (KNSA) schutters bestaat een aangepaste opleidingsroute. Vermeld en beschrijf je ervaring op ons aanmeldformulier eventueel onder vermelding van je KNSA nummer.
 • Voor jeugd aspiranten (t/m 17 jaar) hebben we een speciaal opleidingsprogramma, gericht op het luchtschieten.
 • We verwachten van onze aspirant schutters dat ze na hun (verplichte) opleiding in hun aspiranten periode minimaal 5 keer komen trainen op onze reguliere avond. Zo begeleiden we je verder tot een veilige – en ervaren sportschutter.
Het lidmaatschap
Wanneer je na ca. 6 maanden je training hebt afgerond en voldoende hebt geoefend, eindigt je aspirantenperiode en kan je lid worden van de vereniging. Hierbij geldt echter wel dat er ook een positief advies van onze ballotage commissie is vereist. Ballotage vindt bij elke schietsportvereniging in Nederland plaats.
Van onze leden verwachten we dat ze regelmatig komen oefenen. Het minimum is 18 schietbeurten per kalenderjaar. Ook is er een verplichte de interne competitie (5 keer per jaar tijdens de reguliere schietavonden).
 

Kennismaken met de vereniging

Het is altijd mogelijk om, op afspraak, onze vereniging te bezoeken. Wij laten je dan graag onze accommodatie zien. En we vertellen je graag meer over het lidmaatschap en alles wat daarbij komt kijken. Neem bij een bezoek wel altijd je ID (paspoort, ID-kaart or rijbewijs) mee. Een afspraak maak je het gemakkelijkst via ons contactformulier:  contactformulier

Uitgebreide introductie tot de schietsport

Een veelgehoorde vraag is of het mogelijk is een uitgebreide introductie te krijgen tot de schietsport  om te kijken of de sport bij iemand past. Het antwoord hierop is 'Ja'

Je gaat dan onder begeleiding van één van onze trainers de baan op om uitgebreid kennis te maken met het (vuur) schieten. Uiteraard krijg je hierbij ook een uitvoerige veiligheidsinstructie.Er zijn hieraan wel kosten verbonden. Voor meer informatie of voor het maken van een een afspraak, klik op deze knop: meer informatie

 

nsrwapenphoto


Aanmelden

Aanmelden om aspirant bij onze vereniging te worden kan pas nadat je eerst, op afspraak, een bezoek hebt gebracht aan onze vereniging. Wij laten jou dan graag onze accommodatie zien. En we vertellen je graag meer over het lidmaatschap en alles wat daarbij komt kijken. Neem bij een bezoek wel altijd je ID (paspoort, ID-kaart or rijbewijs) mee. Het maken van een afspraak gaat het makkelijkst via ons contactformulier: contactformulier

Wanneer je daarna aspirant wilt worden, dien je volgens een aantal zaken bij ons aan te leveren:

Het aanmeldformulier en eigen verklaring' is een digitaal vragenformulier dat je helemaal en correct dient in te vullen. Na het invullen krijg je het formulier van ons per email toegezonden. Deze dien je vervolgens uit te printen, te ondertekenen en vervolgens weer in te leveren bij de vereniging. 

 De VOG-schietsport kan, met jouw toestemming, digitaal door de vereniging voor je worden aangevraagd. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor het toekennen van de VOG-schietsport vindt er een antecedentenonderzoek door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo wordt er ondermeer gekeken of je in de afgelopen 8 jaar strafbare feiten hebt gepleegd, die van invloed kunnen zijn voor het mogen beoefenen van de schietsport. Bij akkoord wordt de VOG-schietsport door het ministerie naar je huisadres opgestuurd. Deze dien je vervolgens in te leveren bij de vereniging,

Let wel, zonder een VOG-schietsport is het niet mogelijk om aspirant / lid te worden van een schietvereniging waar dan ook in Nederland. Een VOG-schietsport is niet vereist als je al actief KNSA lid of jonger dan 16 jaar bent.

Lees hier onze privacy verklaring en wat wij met uw gegevens doen.

De kosten

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden. Let op, naast de lidmaatschap van ASV de Roos zijn er ook kosten verbonden aan de verplichte KNSA contributies

Kosten aspiranten periode

De kosten voor de aspirantenperiode van ca 6 maanden bedragen € 250,- Hiervoor krijgt u:

 • Training door een gediplomeerde KNSA trainer.
 • Vrij toegang tot de luchtschietbaan
 • Na het afleggen van een proeve van schietvaardigheid en onder begeleiding van een schietbuddy, krijgt u vrij toegang tot de klein kaliber schietbanen
 • Lidmaatschap van de schietbond KNSA

Kosten lidmaatschap

Na de aspirantenperiode kan je lid worden van de vereniging. Leden betalen contributie aan de vereniging en aan de schietbond KNSA. De contributie aan de vereniging kan op verzoek ook per kwartaal of half jaar betaald worden. De kosten zijn:

 • Contributie ASV de Roos  € 212,50 per jaar (Gezinsleden € 100,-)
 • Contributie KNSA € 42,50  per jaar

Voor jeugdleden geldt een gereduceerd tarief:

 • Contributie ASV de Roos  € 95,- per jaar 
 • Congtributie KNSA € 22,-  per jaar

  Gelrepas houders 

  • Houders van de Gelrepas kunnen (een deel van) hun pastegoed gebruiken om de contributies te betalen


  KNSA introductiefilm schietsport