Algemeen

Om lid te worden van een schietvereniging moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, immers niet iedereen kan zomaar lid worden. Daarbij is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat je als lid niet meteen de beschikking hebt en kan hebben tot een vuurwapen. Of je uiteindelijk geschikt bevonden wordt om thuis een wapen voor handen te hebben wordt pas besloten na één jaar volledig lid* te zijn geweest en na besluit van het bestuur. (* je wordt pas volwaardig lid na een training van 6-8 weken en  aspiranten periode welke in totaal ~6 maanden zal zijn en na goedkeuring door de ballotage commissie).

Om lid te kunnen worden moet je een aantal formulieren en vragenlijsten invullen. Een VOG (verklaring omtrent het gedrag), aanmeldformulier en een eigenverklaring. De meeste van deze formulieren vindt u rechts op deze pagina. Wilt u deze niet digitaal invullen en uitprinten, dan kunt u ze op de vereniging zelf ook krijgen en invullen. Heeft u in de afgelopen 8 jaar geen strafbare feiten gepleegd, die van invloed kunnen zijn voor het verkrijgen van een VOG-schietsport, dan zult u binnen een aantal weken de VOG toegezonden krijgen en kun je lid worden van de vereniging. Let wel, zonder deze verklaring is het niet mogelijk om lid te worden van een schietvereniging waar dan ook in Nederland. Er zijn kosten verbonden voor de aanvraag VOG.

Wil je weten of de schietsport echt iets is voor jou? Doe dan een uitgebreide introductie.

De Kosten

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden. Let op, naast de lidmaatschap van ASV de Roos zijn er ook kosten verbonden aan de verplichte KNSA contributies

Kosten aspiranten periode (~6 mnd)

 • Een éénmalige entreegeld ASV de Roos van  Eur 250,00 dit is incl. de inschrijfkosten voor de KNSA.
 • U krijgt hier voor uw training door een gediplomeerde KNSA trainer.
 • Uw aspirantentijd van 6 maanden
 • Vrij toegang tot de luchtschietbaan
 • Vrij schieten met een schietbuddy na het afleggen van uw proeve van schietvaardigheid.

Kosten lidmaatschap na aspiranten periode

 • Lidmaatschap ASV de Roos contributie van Eur 212,50 per jaar plus Eur 42,50 contributie KNSA per jaar)
 • Een extra gezinslid à Eur 100,00 ASV de Roos contributie per jaar (excl kosten KNSA).
 • Jeugdleden betalen een gereduceerd tarief van Eur 95,00 Asv de Roos contributie per jaar plus Eur 22,00 contributie KNSA per jaar.
 • Korting (50% op lidmaatschap) voor Gelrepashouders. ASV de Roos is aangesloten bij de gemeente. U kunt dus gebruik maken van voordelen van uw GelrePashttps://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas kortingen.

** LET OP: De bedragen zijn een indicatie u kunt hier geen rechten aan ontlenen.


Naam: Contributies 2020  Download
Type: pdf
Grootte: 191 kB
 

Aanmelden als lid

Onderstaanden bestanden en formulieren heeft u nodig om lid te kunnen worden. Vul ze in en neem ze mee bij uw volgende bezoek aan de vereniging.  Wij vragen enkele gegevens van u. Lees hier de privacy verklaring en wat wij met uw gegevens doen.

De stappen:

 1. Verklaring omtrent Gedrag**: VOG. De VOG kan digitaal aangevraagd worden door de secretaris. Dit scheelt u 10 euro én een reis naar het gemeentehuis. Dit wordt gedaan na uw bezoek aan de vereniging. Neemt u aub uw Nederlandse ID mee (rijbewijs, ID, paspoort).
 2. Aanmelding. Dit is een online vragenlijst. U dient deze helemaal en correct in te vullen. Na het invullen krijgt u van ons het document toegezonden. Deze dient u uit te printen en te ondertekenen en vervolgens kunt u deze inleveren op de vereniging.
 3. Tijdens uw bezoek maakt de secretaris voor het interne dossier twee pasfoto’s.
 4. Statuten, Een kopie van deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur.
 5. Procedures, stappen en reglementen (download 111kb)

** Stap 1 kunt u overslaan als u al actief KNSA lid of jonger dan 16jaar bent.

Meer over de aspiranten periode en lidmaatschap

Aspriranten periode en lidmaatschap

 • In principe krijgen onze aspiranten tijdens de normale openingstijden. Het kan zijn dat we iets eerder of juist wat later beginnen in verband met de drukte. Houdt daar rekening mee.
 • Na de 3e les kan de aspirant natuurlijk op de vaste schuttersdagen tussentijds zelfstandig oefenenen op onze luchtdruksportbaan.
 • Voor ervaren (KNSA) schutters bestaat een aangepaste opleidingsroute. Vermeld en beschrijf uw ervaring op ons aanmeldformulier eventueel onder vermelding van uw KNSA nummer.
 • Voor aspirant jeugdleden (t/m 17 jaar) zal de opleiding anders verlopen en de verdere instroom tot luchtsportschutter via onze jeugdtrainer verlopen.
Opkomstverplichting bij een schietsportvereniging.
We verwachten van onze aspirant schutters dat ze na hun (verplichte) opleiding in hun ballotage periode minimaal 5 keer komen trainen op onze reguliere avond. Zo leiden we u op tot een veilige – en ervaren sportschutter.
In het 2e jaar verwachten we van onze leden dat ze op de maandag en dinsdag avonden regelmatig komen oefenen. Het minimum is 18 schietbeurten per verenigingsjaar.
Ook moet iedereen meedoen met de interne competitie (5 keer per jaar tijdens de reguliere schietavonden)
 

KNSA introductiefilm schietsport